Jesteś tutaj:
TECHNIKUM w Sędziszowie kształci dualnie na potrzeby pracodawców!
2017-04-13
Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie dnia 2 stycznia bieżącego roku rozpoczęło realizację projektu „SPECJALIZACJA ZAWODOWA DLA BRANŻY HORYZONTALNEJ – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ENERGETYCZNY NA POTRZEBY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PRZEMYSŁU”, którego głównym beneficjentem jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.Z.o.o. Partnerami projektu są: Fabryka Kotłów SEFAKO S.A, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach i Technikum w ZSP w Sędziszowie. Fundusze, jakie pozyskała szkoła z tego projektu pozwolą nie tylko na lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ale również ułatwią absolwentom technikum przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnią systemy kształcenia i szkolenia zawodowego. Ponadto środki unijne umożliwią zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, między innymi poprzez dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy oraz rozwój systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. W ramach projektu partnerzy wspólnie opracują i wdrożą kompleksowy, wysokiej jakości modułowy program nauczania dla zawodu technik mechanik.  Ponadto zostanie utworzona klasa pod patronatem Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. Klasa Patronacka powstanie na bazie klasy, która rozpocznie naukę we wrześniu 2017 roku. Młodzież tejże klasy będzie uczestniczyć w wielu formach wsparcia, przy czym jej postępy i nabywane umiejętności będą monitorowane prze mentorów i poddawane modyfikacjom w trakcie realizacji. W placówce stworzone zostaną warunki do profesjonalnej nauki zarówno teoretycznej, jak również praktycznej w zawodzie operatora i programisty obrabiarek CNC poprzez doposażenie pracowni w wysokiej klasy centrum frezerskie CNC kompatybilne z istniejącym oprogramowaniem i urządzeniami. W ramach realizacji projektu uczniowie będą mieć możliwość bezpłatnego ukończenia specjalistycznych kursów: spawalniczych i CNC. Warto zaznaczyć, iż pierwsza grupa uczniów technikum rozpoczęła właśnie kurs spawalniczy metodami MAG i TIG. Zostaną zorganizowane również płatne staże dla młodzieży u pracodawcy – SEFAKO S.A, w wymiarze 400 godzin, których tematyka wykraczać będzie poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego. Odbycie stażu u pracodawcy pozwoli młodzieży nie tylko na zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, ale również na opanowanie umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w obszarze danej specjalizacji zawodowej. Uczniowie technikum będą mogli również podnieść swoje kompetencje matematyczno – techniczne niezbędne podczas zdawania egzaminów zewnętrznych, gdyż w ramach projektu zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia z matematyki, które prowadzić będą wykładowcy z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. W celu podniesienia kompetencji językowych i wyrównania braków edukacyjnych zorganizowany zostanie dla młodzieży technikalnej kurs z języka angielskiego, w tym również kurs języka obcego zawodowego. Kurs językowy pozwoli uzyskać młodzieży certyfikat TOEIC. Uczniowie będą mieć również możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności potwierdzonych certyfikatami poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach z informatyki – certyfikat ECCC/ECDL. Młodzież będzie mogła również uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych, gdzie poznawać będzie nowoczesne technologie urządzeń energetycznych. Pierwszy taki wyjazd do Austrii odbędzie się na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. Uczniowie będą również mogli nabyć umiejętności przez praktyczną naukę w obszarze rozwiązań technologicznych. Młodzież będzie systematycznie uczestniczyć w zajęciach zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, realizowanych w laboratoriach Politechniki Świętokrzyskiej pod kierunkiem tamtejszych ekspertów dotyczących między innymi: automatyki procesów produkcji oraz spawania laserowego w energetyce. Ponadto w ramach działań projektowych zorganizowane zostaną: konkursy zawodowe (najlepszy spawacz, najlepsze rozwiązanie problemu technologicznego), wyjazdy na targi przemysłowe, czy też warsztaty tematyczne w branży mechanicznej i energetycznej.

Dyrektor ZSP - Pan Leszek Szkliniarz, podkreśla : „…realizując kolejny już projekt unijny  priorytetem stało się dla nas - jako szkoły stworzenie warunków do profesjonalnej nauki teoretycznej i praktycznej w zawodzie operatora i programisty obrabiarek CNC. Dzięki projektowi uda się doposażyć istniejącą już pracownię, której tworzenie rozpoczęliśmy realizując poprzedni projekt ze środków EFS. Dzięki pozyskanym środkom pracownia zostanie doposażona w edukacyjne centrum frezarskie. Duży nacisk położyliśmy również na podniesienie kompetencji naszych uczniów. Z tego też względu postanowiliśmy wdrożyć wiele zróżnicowanych form wsparcia dostosowanych do rynku pracy, między innymi poprzez organizację specjalistycznych kursów zawodowych, zagranicznych wyjazdów edukacyjnych w celu zapoznania się z montażem kotłów oraz poznania technologii produkcji urządzeń energetycznych, tak aby zwiększyć ich szanse absolwenta naszej szkoły na rynku pracy. Zarówno specjalistyczne kursy, zajęcia w laboratoriach wyższej uczelni, płatne staże, w ramach których można zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe, jak i rozbudowanie oferty zajęć praktycznych przeprowadzanych u potencjalnych pracodawców, na pewno przełożą się w przyszłości na efektywne wykonywanie zawodu przez naszych absolwentów oraz ułatwią im dalszą karierę zawodową. Jesteśmy szkołą dającą duże możliwości. Chcemy, aby uczniowie podejmując kształcenie w naszej placówce mogli łączyć wiedzę z praktyką, na jak najwyższym poziomie, aby w przyszłości być konkurencyjnym na rynku pracy. Jako szkoła kształcąca w zawodzie staramy się być wiarygodnym partnerem dla ucznia. Nasza szkoła podchodzi do edukacji w sposób nowoczesny, jest otwarta innowacje technologiczne. Dzięki pozyskanym środkom unijnym szkoła tworzy dogodne warunki do nauki oraz ułatwia młodzieży przejście z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Chcemy być placówką atrakcyjną dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej, nowoczesnej i twórczej." 


„Wybierz sobie zawód, który lubisz,
 a przez całe życie nie będziesz musiał pracować...”
/Konfucjusz/
A.K.

 

Czytano: 1489 razy
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.