Jesteś tutaj:
PODSUMOWANIE X EDYCJI KONKURSU EDUKACYJNEGO
2017-10-31
Programu selektywnej zbiórki odpadów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Sędziszów w 2017r. w dniu 30.10.2017r. w Samorządowym Centrum Kultury w Sędziszowie.
 
W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacji, coraz większego znaczenia ma ochrona środowiska i edukacja ekologiczna dzieci już od najmłodszych lat. Są one bowiem bacznymi obserwatorami tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje.

Poprzez działanie władz samorządowych gminy Sędziszów oraz dyrektorów i nauczycieli z poszczególnych placówek szkolnych stwarzamy naszym dzieciom warunki do tego:
- aby samodzielnie dochodziły do określonych prawd i zasad,
- aby same umiały wyciągnąć odpowiednie wnioski,
- aby umiały perspektywicznie myśleć i działać na rzecz środowiska naturalnego,
- aby dzięki swojej bezpośredniości, zadawaniu dorosłym „niewygodnych ekologicznych pytań”, wytykaniu sprawców zagrożeń, ukazywaniu piękna swojego regionu, poruszyły serca dorosłych i skłoniły ich do refleksji nad swoim stosunkiem do przyrody, a potem do zmiany postawy wobec niej w swoim codziennym życiu.
 
Edukacja ekologiczna w naszych szkołach, to nie tylko zajęcia w ławkach i wiedza teoretyczna ale konkretne działania w środowisku i dla środowiska gminy Sędziszów.
Już od 2008 roku realizujemy program edukacyjno – ekologicznego w ramach którego ogłaszamy konkursy o różnej tematyce. Corocznie biorą w niej udział wszystkie placówki szkolne.
 
W br. w ramach realizowanego Programu edukacyjno – ekologicznego prowadzonego na terenie gminy ogłoszone były konkursy:
 1. „Zbieramy surowce wtórne”.
 2. „Pokaz mody ekologicznej na bazie wysegregowanych surowców wtórnych”.
 3. „Multimedialna prezentacja edukacji ekologicznej w szkołach”.
 
W konkursach wzięło udział 11 szkół z terenu gminy Sędziszów oraz Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie.
Realizacja przedsięwzięcia odbywała się pod patronatem Pana Ryszarda Gliwińskiego – Prezesa WFOŚiGW w Kielcach oraz Pana Wacława Szarka – Burmistrza Sędziszowa, którzy ufundowali szkołom i uczniom cenne nagrody rzeczowe. Otrzymaliśmy na ten cel wsparcie finansowe w wysokości 20 000 zł ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz 5 000 zł z budżetu gminy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za ogromny wkład w realizację Programu edukacyjno – ekologicznego na terenie naszej gminy. W szczególności dziękujemy: Panu Ryszardowi Gliwińskiemu Prezesowi WFOŚiGW w Kielcach, Burmistrzowi Sędziszowa Panu Wacławowi Szarkowi oraz Dyrektorom wszystkich placówek nauczania z terenu naszej Gminy za pomoc w realizacji zadania.
W wyniku tegorocznej zbiórki surowców wtórnych zebrano: prawie 14 000 kg makulatury, 205 kg aluminium i 560 kg zużytych baterii.
 
Za przygotowanie uczniów i młodzieży do aktywnego udziału w konkursach, zasięgu oddziaływania prowadzonej akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów wśród mieszkańców gminy, pracy na rzecz środowiska pokazanej w formie prezentacji multimedialnej oraz osiągniętych wyników w zbiórce surowców wtórnych - nagrody otrzymują:
 1. Sz. P. w Krzcięcicach – Zestaw komputerowy
 2. LO w Sędziszowie – Drukarka laserowa
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie – Zestaw komputerowy
 4. Przedszkole Samorządowe – Zestaw komputerowy
 5. Sz. P. w Pawłowicach – Zestaw komputerowy
 6. ZSCKP w Krzelowie – Zestaw komputerowy
 7. Sz. P. Nr 2 w Sędziszowie – Zestaw komputerowy
 8. Oddział Gimnazjum w Sędziszowie – Drukarka laserowa
 9. Sz. P. w Mstyczowie – Zestaw komputerowy
 10. Sz. P. w Tarnawie – Drukarka laserowa
 11. Oddział Gimnazjum w Boleścicach – Drukarka laserowa
 12. Sz. P. Nr 1 w Sędziszowie – Drukarka laserowa
 
Przyznane nagrody stanowią niezbędną pomoc dydaktyczną umożliwiającą powstanie lub uzupełnienie w szkołach interaktywnych pracowni wyposażonych w multimedialne zestawy do nauczania o środowisku.
 
Najlepszymi zbieraczami w gminie okazali się uczniowie:
 1. Albert Synal – Oddział Gimnazjum w Sędziszowie – ROWER
 2. Król Amelia – Szkoła Podstawowa Nr 2 – TABLET
 3. Robert Łowicki – ZS CKP Krzelów – SMARTFON
 
Wyróżnienia w postaci plecaków otrzymali uczniowie:
 1. Alicja Seredyka – Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach
 2. Równicki Karol – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie
 3. Jaros Jakub – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie
 4. Persona Daniel – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
 5. Magdziorz Aleksander – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie
 6. Wiktor Kwiecień – Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach
 7. Kacper Gaim – Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach
 
Nagrody pocieszenia w postaci PENDRIVE w ilości 38 szt. ufundowane przez WFOŚiGW w Kielcach oraz Burmistrza Sędziszowa dla uczniów wytypowanych przez szkoły, ze względów organizacyjnych zostaną wręczone przez opiekunów szkolnych, którzy odbiorą je po zakończeniu uroczystości.
 
Jako pierwszy odbył się przegląd „Multimedialnych prezentacji edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach”. Konkurs umożliwił korzystanie z technologii informacyjno – komunikacyjnej i zastosowanie jej do zaprezentowania i udokumentowania zaangażowania szkoły na rzecz środowiska naturalnego. Zespół uczniów z danej szkoły, zaprezentuje w formie multimedialnej wykonywane przez uczniów prace.
 
Celem konkursu było przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w obchodach Światowego Dnia Ochrony Środowiska oraz wyrobienie u nich poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
 
W kolejności wystąpili uczniowie ze szkół:
 1. Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach
 2. Szkoła Podstawowa w Mstyczowie
 3. Szkoła Podstawowa w Tarnawie
 4. Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
 5. Szkoła Podstawowa Nr 2
 6. Szkoła Podstawowa Nr 1
 7. Oddział Gimnazjum w Boleścicach
 8. Oddział Gimnazjum w Sędziszowie
 9. Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie

Oryginalność i pomysłowość przedstawionej prezentacji świadczy o bardzo dużej wrażliwości i zaangażowaniu dzieci we wszystkie działania na rzecz ochrony przyrody. Na podstawie przedstawionych prac można stwierdzić, że realizowane treści ekologiczne mają wpływ na postawę dzieci i młodzieży w stosunku do otaczającego środowiska. Przynoszą pozytywne zmiany w ich myśleniu i działaniu. Stają się partnerami dorosłych w walce o ochronę przyrody. Przez swoją działalność wpływają na świadomość rówieśników, rodziców, mieszkańców gminy. Ich poczucie odpowiedzialności za przyrodę umacnia się. Coraz aktywniej uczestniczą we wszystkich działaniach ekologicznych i mobilizują do nich innych. Te dzieci z pewnością nie są i nie będą obojętne na to, co się wokół nich dzieje, a swoją postawą skłaniają i będą skłaniały innych do pozytywnych oddziaływań na rzecz ochrony środowiska.
 
Szkoły zgłosiły również swój udział w Konkursie "Pokaz mody ekologicznej na bazie wysegregowanych surowców wtórnych".

Pokazy ekologiczne są znakomitym sposobem kształtowania świadomości ekologicznej dzieci a przez nie i dorosłych. Mają one na celu wyrobienie nawyku segregacji odpadów i wrzucania ich do odpowiednich pojemników, popularyzowanie wiedzy ekologicznej związanej z segregacją i recyklingiem, wzbogacenie programu edukacji ekologicznej, zwrócenie uwagi dzieciom i młodzieży na konieczność ochrony środowiska naturalnego poprzez własną aktywność, zachowanie i postępowanie.

Dzieci z Przedszkola Samorządowego oraz poszczególnych szkół w kolejności: Krzcięcice, Mstyczów, Pawłowice, Tarnawa, Sz. P. Nr 2 oraz Sz. P. Nr 1 w Sędziszowie zaprezentowały wykonane przez siebie stroje sportowe lub wieczorowe, a inwencja twórcza, sposób wykonania i efekt końcowy będzie nawiązywał do przyrody i ekologii. Do wykonania ubioru wykorzystały wysegregowane odpady komunalne.
Dzieci zostały nagrodzone zestawami słuchawek.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim za ogromny wkład w realizację Programu edukacyjno – ekologicznego na terenie naszej gminy. W szczególności dziękujemy: - Panu Ryszardowi Gliwińskiemu Prezesowi WFOŚiGW w Kielcach, oraz Panu Wacławowi Szarkowi Burmistrzowi Sędziszowa za ufundowanie tak cennych nagród rzeczowych.

Organizatorem konkursów był Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sędziszowie.

 
P.P.
Zdjęcia >>> TUTAJ <<<

 

Czytano: 527 razy
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.