Najnowsze wiadomości o naszej Gminie http://sedziszow.pl Najnowsze wiadomości o naszej Gminie w formie RSS Osiągnięte poziomy recyklingu w Gminie Sędziszów w 2017 r. Fri, 20 Apr 2018 12:13:56 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-537 Osiągnięte poziomy recyklingu w Gminie Sędziszów w 2017 r. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji   odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 30,00 % przy minimalnej normie wynoszącej  w 2017 roku 20 %.   Poziom ogranicz... INFORMACJA Fri, 20 Apr 2018 12:12:10 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-537 Informujemy, że od stycznia 2017 r. utworzony został nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sportowej 2 – teren Sortowni Odpadów Selektywnie Zebranych, prowadzony i obsługiwany przez Firmę „TAMAX”. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędzisz... INFORMACJA Fri, 20 Apr 2018 12:09:26 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-537 Informujemy, że od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów świadczyła firma - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, os. Sady 20/2, 28-... Protokoły z posiedzeń Gminnej Sędziszowskiej Rady Seniorów Mon, 16 Apr 2018 13:48:46 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-542 ... Mon, 16 Apr 2018 12:39:20 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-539 Przedmiotem projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” jest montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Sędziszów. Projekt zakłada budowę 220 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 806 kWp. Produkcja energii e... Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej Mon, 16 Apr 2018 10:00:00 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-294 Zapraszam na XLI sesję Rady Miejskiej w Sędziszowie VII kadencji, którą zwołuję w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) na dzień 24 kwietnia 2018 roku o godz. 9:00. ... Apel - porządki Tue, 10 Apr 2018 10:47:00 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-294 Szanowni Państwo!  W związku z nadejściem wiosny, proszę wszystkich właścicieli, administratorów i zarządców o włączenie się do powszechnej akcji porządkowania całego swojego terenu i otoczenia. Usprawni to służbom porządkującym tereny lepszą pracę. ... V Marsz Katyński w Kielcach Fri, 06 Apr 2018 13:50:00 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-294 Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska” zapraszają młodzież szkolną, w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00, do udziału w V Marszu Katyńskim w Kielcach. ... Archeologiczne badania powierzchniowe w gminie Sędziszów Fri, 06 Apr 2018 08:25:00 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-294 Informacja o archeologicznych badaniach powierzchniowych, które odbędą się na terenie gminy wiosną oraz jesienią roku 2018. ... Obwieszczenie Starosty Jędrzejowskiego Thu, 05 Apr 2018 11:32:00 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-294 Obwieszczenie Starosty Jędrzejowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. ...