Jesteś tutaj:
Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie

 
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynku. Dzięki podjętym działaniom zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza. Uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, czego efektem będzie zmniejszenie gazów z procesu spalania do atmosfery. Projekt zakłada m.in. w kompleksową modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian, wykonanie ocieplonego dachu wielospadowego w miejsce istniejącego stropodachu służące ulepszeniu termomodernizacyjnemu budynku, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę stolarki okiennej, montaż instalacji fotowoltaicznych, klimatyzacji i wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacja), modernizację c.o, modernizację oświetlenia.

Cele projektu i planowane działania są zgodne z celami priorytetu/działania określonymi w RPOWŚ na lata 2014-2020 jakim jest zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego, Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Wartość projektu ogółem 1 208 282,59zł

 
„Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - etap II”

Podpisanie umowy w ramach działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
27 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 ”Gospodarka wodno-ściekowa” z beneficjentem Gminą Sędziszów, na inwestycję pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie- etap II”.
Koszt całkowity inwestycji wynosi: 24 749 577,34 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 14 844 060,21 PLN.

Projekt stanowi kontynuację prowadzanych od kilku lat na terenie miasta i gminy Sędziszów działań z zakresu gospodarki wodnościekowej. Aglomeracja zostanie skanalizowana w 100%. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby osób korzystającej z systemu oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji obejmującej Sędziszów, Szałas, Tarnawę i z gminy Słupia Jędrzejowska: Słupię Jędrzejowską, Rawkę, Wywłę, Nową Wieś. Oczyszczalnia oraz sieć kanalizacyjna służyć będzie jako zorganizowany system kanalizacji ściekowej dla bezpośrednich adresatów projektu:mieszkańców jak również obecnych i przyszłych podmiotów gospodarczych. Inwestycja przyczyni się do rozwiązania problemu braku zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków,likwidacji zagrożeń dla stanu środowiska naturalnego (w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych) oraz podniesienia standardu warunków życia mieszkańców tych obszarów.
 
Zadanie 1
Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie o przepustowości średniej dobowej 1500 m3/d i 11 097 RLM w miejscowości Sędziszów, gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski obejmująca: budynek oczyszczalni ścieków, budynek socjalnotechniczny, zbiorniki retencyjne, wylot ścieków oczyszczonych z kratą stalową, wylot wód opadowych i roztopowych do rowu przy wschodniej granicy terenu oczyszczalni, biofiltr, pompownia ścieków z komorą pomiarową.

Zadanie 2
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II.
Dla realizacji tego zadania projektowane są kanały sanitarne główne do granic nieruchomości. Ze względu na ukształtowanie terenu projektowana kanalizacja będzie grawitacyjno – tłoczna. Ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni w Sędziszowie o przepustowości 1500 m3/d. Kanały grawitacyjne ok.8109 mb Rurociągi tłoczne ok.2677 mb Pompownie ścieków – szt.7
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.