Jesteś tutaj:
Konta bankowe do wpłat

  UWAGA 

od 1 grudnia 2016 roku
nastąpiła zmiana kont bankowych na:
Bank Spółdzielczy w Sędziszowie

Dochody -  82 8513 0001 0000 0015 2000 0010 
Śmieci - dochody -
48 8513 0001 0000 0015 2000 0040

Nadchodzące imprezy, wydarzenia, ogłoszenia

Kliknij aby powiększyć...

Kliknij aby powiększyć...

Kliknij aby powiększyć...

Kliknij aby powiększyć...

Kliknij aby powiększyć...

Kliknij aby powiększyć...

Kliknij aby powiększyć...

Kliknij aby powiększyć...

Kliknij aby powiększyć...

 

   

INFORMACJA
 
Urząd Miejski w Sędziszowie informuje,
że od dnia 1 stycznia 2017 roku
dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
oraz
Karta Dużej Rodziny (ogólnopolska i gminna)
będą realizowane przez
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sędziszowie,
ul. Kard. Wyszyńskiego 4

 
 
Dnia 26 stycznia  2017 roku po godzinie 3 rano wyszedł z domu 49 letni Zbyszek Tadeusz Kowalczuk, miejsce zamieszkania opuścił w nieznanym kierunku jak dotychczas nie ma wiadomości świadczących o jego losie. Opisany ma około 174 cm wzrostu, posiada średnią budowie ciała, zielone oczy i szpakowate włosy.

Najprawdopodobniej był ubrany w zimową, zieloną kurtkę typową dla leśników (kurtka służbowa) oraz brązowe buty. Na co dzień nosił okulary, których nie zabrał ze sobą podobnie jak dokumentów i telefonu komórkowego oraz innych rzeczy które mogłyby świadczyć o celowym i świadomym opuszczeniu miejsca zamieszkania. Ze względu na posiadaną dotychczas wiedzę dopuszcza się możliwość utraty świadomości i fakt przebywania w różnych częściach kraju.

Dotychczasowe poszukiwania nie dały żadnych rezultatów. Na podstawie posiadanych informacji obecnie nie można uprawdopodobnić jakiejkolwiek hipotezy dotyczącej losu zaginionego. Biorąc pod uwagę trudne warunki pogodowe i możliwość przetrwania bez pomocy osób życzliwych lub organizacji pomagających bezdomnym, prawdopodobnym wariantem jest przebywanie poszukiwanego w jednym z miejsc gdzie udziela się schronienia i daje się ciepły posiłek. Takiego schronienia mógł udzielić ktoś, kto mieszka samotnie, mający szopkę, domek letniskowy itp. W mniejszych miejscowościach, osoby starsze mogą nawet nie wiedzieć, że jest poszukiwana taka osoba jak Zbyszek.

Kliknij, aby powiększyć...
 

http://zaginieni.policja.pl/zag/form/7,Zaginieni.html?szukaj=34287663

http://www.zaginieni.pl/jak-pomagamy/poszukiwanie-zaginionych/zagineli/profil-osoby/?o=19980

 

Witamy na stronie Gminnego Portalu Informacyjnego

Kliknij by powiększyć...Szanowni Państwo,

Gmina Sędziszów leży w woj. świętokrzyskim, w południowo-zachodniej części województwa otoczona aglomeracją małopolski i śląska. Jest gminą o charakterze przemysłowo-rolniczym. Zamieszkuje ją około 13.300 mieszkańców, na obszarze 14.571 ha.

Gmina tworzy przyjazny klimat dla przedsiębiorców poprzez: utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzenie elastycznej polityki podatkowej wychodzącej naprzeciwko potrzebom przedsiębiorców w celu tworzenia nowych miejsc pracy.

 INFORMACJA

Kliknij aby powiększyć...

Kliknij, aby przejść dalej...

Informacja dla mieszkańców

Powołując się na § 7 pkt. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów, który jest aktem prawa miejscowego prosimy mieszkańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na kolorystykę worków lub pojemników (w zależności od tego, w co jest wyposażona nieruchomość), w których gromadzone są poszczególne frakcje odpadów. Przypominamy, że właściwa kolorystyka pojemników w tym worków na gromadzenie i oddawanie odpadów komunalnych z nieruchomości winna być zgodna z ustaleniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. poz. 1858) i wymienionym na wstępie Regulaminem, jak niżej:

kolor niebieski – dla papieru i tektury,
kolor biały – dla szkła bezbarwnego,
kolor zielony – dla szkła kolorowego,
kolor żółty – dla metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,
kolor brązowy – dla odpadów ulegających biodegradacji,

kolor czarny lub szary – na pozostałe odpady, w tym zmieszane odpady komunalne.

 

ZWRACAMY SIĘ Z GORĄCĄ PROŚBĄ
O POZYTYWNY ODZEW NA NASZ APEL

Kliknij aby powiększyć...

Apel do mieszkańców

W związku z okresem zimowym Wspólnoty Mieszkaniowe, właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu maja obowiązek utrzymania czystości i porządku przy nieruchomościach.

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW
 

Urząd Miejski w Sędziszowie przypomina o obowiązku utrzymania czystości i porządku przy nieruchomościach będących Państwa własnością (przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością). Szczególnego znaczenia obowiązki te nabierają w okresie zimowym.

Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości wynika z art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) a usuwania śnieżnych nawisów i sopli, nadmiaru śniegu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli – wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).

Zaśnieżone chodniki, zalegające zaspy śniegu powodują znaczne utrudnienia dla pieszych i przyczyniają się do możliwości wystąpienia wypadków. Właściciel, na którym spoczywa obowiązek odśnieżenia i usunięcia lodu z chodnika i terenu posesji musi liczyć się z tym, że w razie wypadku na tym terenie będzie musiał wypłacić odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie osobie poszkodowanej.

Obfite opady i zmienne temperatury powodują, że śnieg, który zalega na dachach jest coraz cięższy i może nadmiernie obciążyć ich konstrukcje. Usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej, lekkiej konstrukcji stalowej winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia niekorzystnego układu obciążeń dla konstrukcji. Zaniedbanie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkowanie obiektu w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Apeluję również do kierowców by nie zostawiali swoich pojazdów przy drogach publicznych dłużej niż jest to niezbędne, gdyż blokują one służbom miejskim możliwość odśnieżania poboczy i miejsc parkingowych.

W związku z powyższym, proszę o właściwe utrzymanie stanu chodników i dachów w okresie zimowym oraz o bieżące usuwanie śniegu, lodu, sopli i innych niebezpiecznych zanieczyszczeń.

 

Burmistrz Sędziszowa

Strefa Przedsiębiorcy

Wirtualny Spacer po Gminie Sędziszów

Wirtualny Spacer po Sędziszowie

  

Kliknij by dowiedziec się więcej...

Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.