Informacja o otrzymanym dofinansowaniu zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy

Uprzejmie informujemy, że na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Sędziszów w okresie od 25.03.2022 roku do 31.07.2022 roku, Gmina Sędziszów pozyskała dotację celową w kwocie 1.140.400,00 zł…