Jesteś tutaj:
Jak podają media w 725-ch miejscowościach kraju, 6 stycznia (Święto Objawienia), przeszły Orszaki Trzech Króli. Sędziszów na tym szlaku był jedną z nich. Orszak był zorganizowany po raz trzeci. Dwa lata temu zainspirowany został przez ks. Edwarda Giemzę proboszcza parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie. Bo jak powiedział: „To ważne święto. Jest dopełnieniem świąt Bożego Narodzenia. Ma też duże znaczenie dla wychowywania młodego pokolenia w szacunku do tradycji. Chodzi też o to ,aby poruszyć wyobraźnię najmłodszych, jak mogła kiedyś wyglądać historia Trzech Króli”.
więcej
Przypominam, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane.
więcej
Zakres szkolenia:
- Podstawy prawne w zakresie ochrony danych osobowych: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Kodeks pracy, przepisy krajowe.
- Jak wdrożyć ochronę danych według wytycznych RODO...
więcej
Gmina Sędziszów informuje, iż przystąpiono do realizacji Część nr 2 zamówienia – „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów - dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych” w ramach projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 3 „Efektywna i zielona energia” Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
więcej
Dostępne jest nagranie IV Sesji Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 grudnia 2018 roku tutaj: http://crv.pl/archiwum_sesja...
więcej
Już po raz dwunasty w Gminie Sędziszów zorganizowana została akcja „Podaruj radosne święta”, jej organizatorami byli pracownicy Urzędu Miejskiego. Dzięki Państwa hojności i otwartości serc, udało się zgromadzić artykuły spożywcze z których zrobiliśmy 220 paczek dla osób chorych, samotnych i najbardziej potrzebujących.
więcej
Zapraszam na IV sesję Rady Miejskiej w Sędziszowie VIII kadencji, którą zwołuję w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) na dzień 28 grudnia 2018 roku o godz. 9:00.
więcej
Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w zakresie działania:
więcej
Corocznie czas pracy aptek ogólnodostępnych na swoim terenie, po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów gmin oraz samorządu aptekarskiego, ustala Rada Powiatu. Z tego obowiązku Rada Powiatu w Jędrzejowie wywiązała na sesji 11 grudnia podejmując stosowna uchwałę. Poniżej publikujemy harmonogram. W kolorze wyróżniono: - aptekę czynna całodobowo, - apteki w Sędziszowie.
więcej
Dostępne jest nagranie III Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 14 grudnia 2018 roku tutaj: http://crv.pl/archiwum_sesja...
więcej
Zapraszam na III sesję Rady Miejskiej w Sędziszowie VIII kadencji, (sesja nadzwyczajna) którą zwołuję w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) na dzień 14 grudnia 2018 roku o godz. 9:00.
więcej
Stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz zapisów w statutach jednostek pomocniczych gminy (sołectwa i osiedla) – Rada Miejska podjęła uchwałę o zarządzeniu wyborów do rad sołeckich (w tym sołtysów) i zarządów osiedli (w tym przewodniczących zarządu osiedli). Stosownie do postanowień uchwały zebrania wyborcze winny się odbyć w terminie do 16 lutego 2019 roku (tj. w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji).
 
więcej
Ogłoszenie Nr 13/2018 Burmistrza Sędziszowa z dnia 10 grudnia 2018 roku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Nr 14/2018 Burmistrza Sędziszowa z dnia 14 grudnia 2018 roku - sprostowanie do Ogłosznienia Nr 13/2018.

 
więcej
Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” zakresie działania:...
więcej
Tradycyjnie 06 grudnia 2018 r, wczesnym popołudniem, w Sędziszowie rozbłysła tysiącami kolorowych światełek miejska choinka. W bieżącym 2018 roku, drzewko (świerk srebrzysty), do tej świątecznej dekoracji miasta zostało podarowane przez Państwa Teodorę Adler, Jarosława Adler i Celiną Stolarczyk z Tarnawy, a wyrosło w ich ogrodzie. Za ten dar serdecznie dziękujemy.
więcej

strony:

« | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »

Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.