Jesteś tutaj:
Ogłoszenie Burmistrza Sędziszowa
2018-04-23
Ogłoszenie Burmistrza Sędziszowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017, poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1405), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 maja 2018r. do 1 czerwca 2018r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, pokój nr 13 w godzinach od 800 do 1500 oraz na stronie internetowej gminy – www.bip.sedziszow.pl

Projekt zmiany nr 2 studium dotyczy obszaru miasta i gminy określonego w uchwale Nr XXXI/227/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów, zmienionej uchwałą Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 7 września 2015r.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium, rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, o godzinie 13.30.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać do Burmistrza Sędziszowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1405), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziszów podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić do Burmistrza Sędziszowa, na zasadach określonych w art. 11 pkt 11 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego, drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego: ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: um@sedziszow.pl
 
 Burmistrz Sędziszowa
 mgr inż. Wacław Szarek

 

Czytano: 333 razy
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.