Jesteś tutaj:
Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej
2018-06-07
Zapraszam na XLIII sesję Rady Miejskiej w Sędziszowie VII kadencji, którą zwołuję w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) na dzień 14 czerwca 2018 roku o godz. 9:00.

Sesja Rady odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od ostatniej sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sędziszów za 2017 rok:
- odczytanie uchwały RIO w Kielcach w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Sędziszowa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
- odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok:
- odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017,
- odczytanie uchwały RIO w Kielcach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sędziszowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sędziszowa absolutorium za 2017 rok,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2017 rok w Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie.
11. Uchwała w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowego oznaczenia taksówek na terenie gminy Sędziszów.
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SCK.
13. Uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (pod warunkiem że przyjdzie opinia z Wód Polskich).
14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziszów.
15. Uchwała w sprawie zmian w WPF na lata 2018 – 2028.
16. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
17. Sprawozdanie z realizacji Programu „Sędziszowska Karta Seniora 60+”.
18. Analiza roczna stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok.
19. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
20. Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
21. Odpowiedzi na interpelacje.
22. Wolne wnioski i dyskusja.
23. Zamknięcie obrad.


 
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Adam Mysiara
Projekty uchwał >>>TUTAJ<<<

 

Czytano: 353 razy
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.