Jesteś tutaj:
GCR - WNIOSKI Z OCENY ZAGROŻENIA

MIASTO I GMINA SĘDZISZÓW - WYCIĄG Z PLANU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO "PLANU GŁÓWNEGO"Z analizy położenia geograficznego, ukształtowania terenu, rozmieszczenia skupisk ludności, zakładów przemysłowych, szlaków komunikacyjnych oraz zasobów naturalnych Miasta i Gminy Sędziszów wynikają następujące potencjalne zagrożenia spowodowane rozwojem cywilizacji i działalnością człowieka oraz siłami przyrody:

- skażenia promieniotwórcze;


- skażenia chemiczne;


- zakłócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego;


- podtopienia;


- epidemie;


- epizocje;


- pożary przestrzenne lasów;


- wiatry huraganowe;


- opady śniegu o dużym nasileniu;


- katastrofy samolotów wielokadłubowych (wschodnia część gminy).1.2.1. W wyniku awarii reaktorów jądrowych rozmieszczonych na terenie państw sąsiednich, skażeniu radiologicznemu ulec może obszar całej gminy, co spowoduje konieczność prowadzenia kontroli napromieniowania i ochronę przed skażeniem ludności, zwierząt gospodarskich, żywności, wody, płodów rolnych i pasz.

1.2.2. Skażenie toksycznymi środkami przemysłowymi może nastąpić w wyniku awarii cystern, zbiorników, butli i innych pojemników z toksycznymi środkami przemysłowymi przewożonymi transportem kolejowym i drogowym. W wyniku tych zdarzeń mogą powstać rejony skażeń TSP wzdłuż szlaków kolejowych i kołowych o szerokości do 6 km (po 3 km z obydwu stron szlaków).

Szlaki kolejowe:
- Kielce - Jędrzejów - Sędziszów - Miechów,
- Kozłów - Koniecpol.

Szlaki drogowe:
- Szczekociny - Sędziszów - Wodzisław.

Skażenia TSP mogą spowodować straty sanitarne i bezpowrotne ludności znajdujące się w strefie skażeń (do 10% w tym 35% porażenia śmiertelne, 40% porażenia ciężkie i średnie i 25% porażenia lekkie), straty wśród zwierząt gospodarskich oraz degradację środowiska naturalnego.

1.2.3. Epidemiologiczne zagrożenie ludności chorobami zakaźnymi (Sepsą, Sarsem, Wąglikiem, żółtaczką, durem brzusznym, czerwonką) oraz masowe zatrucia salmonellą i włośnicą mogą wystąpić w dużych aglomeracjach w wyniku niedostatecznego stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz w rejonach dotkniętych zniszczeniami, katastrofami, powodziami lub innymi klęskami żywiołowymi.

1.2.4. Epizodyczne zagrożenia zwierząt gospodarskich może wystąpić w rejonach katastrofalnych zatopień - podtopień.

1.2.5. Zagrożenie pożarowe może wystąpić w kompleksach leśnych na terenie gminy kompleks leśny Tarnia oraz tartak, Pałko i Wojciechów.

1.2.6. Obszary zagrożone powodziami - podtopieniem na terenie gminy to:
Tereny nie obwałowane
I. Rzeka Mierzawa
a) część zabudowań wsi Białowieża,
b) część zabudowań wsi Czekaj,
c) część zabudowań wsi Słaboszowice i Krzcięcice,
d) kilka gospodarstw w Sędziszowie.

1.2.7. Wiatry o sile huraganu, mogą wystąpić - spowodować mogą częściowe zniszczenia lub uszkodzenia budynków mieszkalnych, zniszczenia lub uszkodzenia budynków mieszkalnych, zniszczenia sieci telefonicznej, energetycznej, drzewostanu, mogą wystąpić zjawiska oberwania chmur, gradobicia i suszy spowoduje to straty wśród ludności, zalania budynków i gruntów rolnych oraz znaczne straty w gospodarce rolno-hodowlanej.

1.2.8. Opady śniegu w dużym nasileniu, które mogą wystąpić na obszarze całej gminy spowodować mogą nie przejezdność wielu odcinków dróg oraz uszkodzenia sieci energetycznych.

1.2.9. Wschodnia część gminy znajduje się w obrębie korytarza lotniczego biegnącego z Warszawy do Krakowa i Katowic. Możliwe mogą być katastrofy samolotów wielokadłubowych.

1.2.10 Poważnym zagrożeniem mogą być zakłócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego spowodowane:
- aktami terrorystycznymi na obiekty inżynierskie PKP (oraz podłożenie ładunków wybuchowych lub groźba ich użycia w środkach transportowych, PKP i autobusach, jednostkach ochrony zdrowia lecznictwa zamkniętego, szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej, prawdopodobieństwo zatrucia wody w ujęciach wody pitnej - wodociągi, oczyszczalnie ścieków,
- masowymi wystąpieniami lub protestami społecznymi (blokady rolnicze), strajki na PKP w służbie zdrowia i szkolnictwie, pikiety w zakładach pracy i urzędach administracji rządowej i samorządowej.

Założenia
Przy opracowaniu Planu przyjęto następujące założenia:
- cały obszar gminy objęty jest systemem wykrywania i alarmowania,
- społeczeństwo posiada niezbędną wiedzę w zakresie sposobów zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożeń,
- władze i służby samorządu terytorialnego są przygotowane do podjęcia działań reagowania kryzysowego,
- personel reagowania kryzysowego na poszczególnych szczeblach zarządzania kryzysowego jest przeszkolony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do działania,
- na szczeblu powiatowym i miejskim utrzymywane są odwody Państwowej Straży Pożarnej i Policji do wsparcia działań reagowania kryzysowego prowadzonych przez samorząd szczebla gminnego,
- osoby funkcyjne i szefowie instytucji oraz organizacji pozarządowych przewidzianych do działań reagowania kryzysowego są zapoznani z "Planem", mają opracowane i aktualne standardowe procedury oraz harmonogramy niezbędne do wykonania przewidzianych dla nich zadań,
- w sytuacjach kryzysowych zachowana będzie ciągłość współdziałania pomiędzy wszystkimi uczestnikami reagowania kryzysowego

poprzez Gminny Zespół Reagowania wspieranym system łączności kryzysowej.

- ludności z terenów zagrożonych lub dotkniętych sytuacją kryzysową zapewni się niezbędną pomoc i odpowiednie warunki przetrwania,
- w każdej sytuacji kryzysowej niższy szczebel administracji publicznej może liczyć na wsparcie przez szczebel wyższy.

Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.