Jesteś tutaj:
Kalendarium wydarzeń

25.04.2017 - w Busku Zdroju odbyła się konferencja podsumowująca projekt: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”  realizowany w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizowany był w porozumieniu międzygminnym w skład którego wchodziły: Gmina Busko – Zdrój, Gmina Pacanów, Gmina Stopnica, Gmina Solec – Zdrój, Gmina Tuczępy, Gmina Nowy Korczyn, Gmina Wiślica, Gmina Gnojno, Gmina Pińczów, Gmina Kije, Powiat Buski i Gmina Sędziszów. Całkowita wartość projektu wyniosła ok. 80 mln zł.
 
29.03.2017 - Podpisano protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji instalacje fotowoltaiczne na obiektach Ośrodka Sportu Rekreacji w Sędziszowie o mocy 39,75kWp i Fundacji Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera w Klimontowie o mocy 2,65kWp.


31.01.2017 - Odebrano instalacje solarne w Gminie Sędziszów wykonane przez firmę FLEXIPOWER GROUP z Pabianic, w ilości 579 szt. instalacji solarnych na budynkach prywatnych i 3 szt. budynkach użyteczności publicznej.

24.01.2017 - Podpisano umowę z firmą ML System z siedzibą Zaczernie  „Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej”. Na terenie Gminy Sędziszów zainstalowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne na budynku OSiR i Fundacji Kreatywnej Przestrzeni CampoSfera w Klimontowie.

14.10.2016 - Z uwagi na nie dotrzymanie przez firmę OPEUS warunków umów w sprawie montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Partnerskie wypowiedziały w/w umowy.

12.10.2016 - Podpisano z firmą Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k. Aneks nr 3 do umowy RDG.EO.271.2.1.2015 na udzielenie zamówienia uzupełniającego nie przekraczającego 15% zamówienia podstawowego tj. 78szt. kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych.

21.07.2016 - Podpisanie umowy z Oficyną Poligraficzną APLA s. j. W. Grochulski, W. Skuza, Z. Czarniecki z siedzibą w Kielcach  na „Wykonanie ulotek i broszur promocyjnych”.

30.06.2016 - Podpisanie umowy z firmą WUDIMEKS Sp. z o.o. Częstochowa na pełnienie nadzoru nad:
1. „Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Busko-Zdrój, Gmin Sędziszów, Wiślica, Nowy Korczyn, Stopnica, Pińczów”,
2. „Wymiany opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED na terenie Gminy Sędziszów”.

22.06.2016 - Podpisano umowę z firmą Opeus Energia Sp. z o.o. z Płocka „Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej”. Na terenie Gminy Sędziszów zainstalowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne na budynku OSiR i Fundacji Kreatywnej Przestrzeni CampoSfera w Klimontowie.

09.06.2016 - Pod patronatem Biura Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii, odbyła się konferencja pn. „Inwestycje w odnawialne źródła szansą zrównoważonego rozwoju regionów Polski".

24.05.2016 - Podpisano umowę z firmą Usługowy Zakład Elektroinstalacyjny Bogusław Baran Słupia kwota 1 255 847,76zł brutto. Termin realizacji do 31 sierpnia 2016r.

09.05.2016 - Podpisanie umowy z firmą WUDIMEKS Sp. z o.o. Częstochowa na pełnienie nadzoru nad instalacją kolektorów słonecznych.

02.05.2016 - Rozwiązanie umowy z firmą ARCHIGON z winy wykonawcy – brak inspektorów branżowych.

29.03.2016 - podpisanie umowy z Inspektorem Nadzoru firmą ARCHIGON Sp. z o.o. z Tarnowa na kompleksowy nadzór dla zadań:
1. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gmin Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec – Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije”- w trybie „projektuj i wybuduj”",
2. „Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Busko-Zdrój, Gmin Sędziszów, Wiślica, Nowy Korczyn, Stopnica, Pińczów”,
3. „Wymiany opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED na terenie Gminy Sędziszów”.

21.03.2016 – Podpisano umowę z firmą SEKA S.A oddział Kielce na  „Prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży w Gminie Sędziszów”  w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych powiatu buskiego i pińczowskiego” współfinansowanego ze środków SPPW. W ramach szkolenia ogłoszono konkurs plastyczny nagrody ufundowano ze środków budżetu gminy, wręczone na zakończenie roku - 22.06.2016r.

04.03.2016 - Podpisanie umowy z wykonawcą instalacji kolektorów słonecznych firmą Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k. z Pabianic (501 kolektorów na domach prywatnych oraz na 3 budynkach użyteczności publicznej: Przedszkole Samorządowe, Gimnazjum w Boleścicach i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas Diecezji Kieleckiej. Termin realizacji do 31 sierpnia 2016.

04.02.2016 - Gmina Sędziszów ogłosiła przetarg na „Wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED na terenie Gminy Sędziszów”  w ilości 890 szt.

29.12.2015 - Ponowne ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gmin Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec – Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije”- w trybie „projektuj i wybuduj”.

23.12.2015 - Unieważnienie przetargu na wybór wykonawcy.

04.11.2015 - Podpisanie umowy pomiędzy Gminą Sędziszów a Instytucją Administracyjną firmą SAFEGE S.A.S z Warszawy zadaniem której jest rozliczanie n/w zadań:
1) „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Sędziszów” wykonywanego w ramach zamówienia pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gmin Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec – Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije”- w trybie „projektuj i wybuduj”,
2) „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie oraz Fundacji Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera w Klimontowie”,
3) „Wymiana oświetlenia ulicznego (opraw rtęciowych i sodowych ) na LED-owe na terenie Gminy Sędziszów”.

29.10.2015 - Gmina Sędziszów reprezentująca gminy partnerskie ogłosiła przetarg na wykonawcę „Instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Sędziszów” wykonywanego w ramach zamówienia pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gmin Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec – Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije”- w trybie „projektuj i wybuduj”.

14.07.2015 - Gmina Sędziszów oraz Gminy Partnerskie podpisały Aneks Nr 4 do Porozumienia Międzygminnego z dnia 18.01.2011 r. w sprawie wspólnie realizowanego projektu, regulującego kwestie związane z możliwością przeprowadzenia przetargu przez Gminę Partnerską wybraną spośród Gmin Partnerskich.

20.05.2015 - Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie (SCO) zaakceptowało zmiany we wniosku dotyczące m. in. przyjęcie Gminy Sędziszów jako Partnera do Projektu.

12.05.2015 - Gmina Sędziszów oraz Gminy Partnerskie podpisały Aneksu Nr 3 do Porozumienia Międzygminnego dotyczący wniesienia na rzecz Instytucji Realizującej zabezpieczenia należytej realizacji Porozumienia, na kwotę określoną przez Instytucję Realizującą, a wynikającą z wielkości dofinansowania przypadającego na każdą z Gmin Partnerskich w projekcie,  w formie weksla własnego In blanco.

22.10.2014 - Gmina Sędziszów oraz Gminy Partnerskie podpisały Aneks Nr 2 do  Porozumienia Międzygminnego o przyjęcie  nowego partnera tj. Gminę Sędziszów na zasadach określonych dla pozostałych partnerów. Realizatorem Projektu na terenie Gminy Sędziszów, zarówno w odniesieniu do zadań inwestycyjnych jak i zadań związanych z zarządzeniem projektem, promocją i szkoleniami, będzie Gmina Sędziszów.

15.07.2014 - Gmina Sędziszów wyraziła akces uczestnictwa w Projekcie p.n. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i  pińczowskiego” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.