Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż w roku 2024 realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (II)” w ramach: programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 Priorytet FESW. 10 Aktywni na rynku pracy, Działanie FESW.10.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Cel interwencji (projektu): poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 235 osób.

Więcej informacji tutaj: