Kontakt

ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów

NIP: 656-17-89-413
 REGON: 000545260  

Skrzynka e-puap: /1kqcvr3465/skrytka

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-90781-76278-RWJUI-32

Telefony/fax:

413-811-127 413-810-210
413-811-128 413-810-220
413-811-129 413-811-077
413-811-131 fax. wew. 209

WYKAZ AKTUALNYCH TELEFONÓW
według WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO

Stanowisko Pracownik Telefony wewnętrzne
Kancelaria
Informacja
Wiśniowska
Agnieszka
Szwarc Paweł
200
Kasa Ostrowska Anna 610
 
Sekretariat Marczewska Renata 210
Burmistrz Szarek Wacław 220
Sekretarz Gminy Muzoł Małgorzata 240
Skarbnik GminyGryc Aneta 600
 
URZĄD STANU CYWILNEGO
 
Kierownik USC (dowody, akty zgonu) Blin Monika 260
Z-ca Kierownika USC (ewidencja ludności) Lipiec Marceli 261
 
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW PRACOWNICZYCH
 
Naczelnik Wydziału
Kadry i sprawy pracownicze
Siwiec Katarzyna 400
Zastępca NaczelnikaStępień Ilona 401
Organizacja i zabezpieczenie techniczneBernardeta Gajos 402
Informatyk Malec Krzysztof 404
Informatyk Kondrak Damian 405
Biuro Rady (Przewodniczący Rady) Hukowska Magdalena 406
Zaopatrzenie materiałowe 408
 
WYDZIAŁ ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA,
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ
 
Naczelnik Wydziału Grzybowska Anna 500
Działalność gospodarcza, oświetlenie uliczne Chyla Maria 501
Gospodarka gruntami Kowalska Gabriela 502
Gospodarka lokalowa, podatek akcyzowy Lisowska Aneta 503
Rolnictwo, współpraca z PUP Ejsmond – Mrówka Magdalena 504
Rolnictwo (zezwolenia na wycinkę drzew) Mędrek Magdalena 505
Ochrona środowiska Pawlusiński Przemysław 506
Odnawialne źródła energii Hajdas Marta 507
Gospodarka odpadami Górska Edyta 508
 
WYDZIAŁ OŚWIATY, SŁUŻBY ZDROWIA, SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ, I SPRAW OBYWATELSKICH
 
Naczelnik Wydziału Jędrzejczyk-Różycka Marta 300
Oświata szkolna Nowakowska-Magdziorz Marta 301
Stypendia szkolne i zasiłki Sobieraj Katarzyna 302
OSP, bezpieczeństwo publiczne, zezwolenia na sprzedaż alkoholu Gołąb Karolina 303
 
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI i REMONTÓW INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
 
Naczelnik Wydziału Olszak Paweł 700
Współpraca z Funduszami UE Pacholec Katarzyna 701
Planowanie przestrzenneNieckarz Justyna 702
DrogownictwoSagan Agnieszka 703
Wodociągi i kanalizacja
Inwestycje i remonty Kozieł Rafał 705
Inwestycje i remonty Kamińska-Krawczyk Agnieszka 706
Transport publiczny Zasada Agata 707
 
WYDZIAŁ FINANSOWY
 
Z-ca SkarbnikaWachowicz Monika 601
Podatek VAT Dec – Jawor Beata 602
Księgowość budżetowa Matelska Teresa 603
Księgowość budżetowaŻebrowska Beata 604
Księgowość budżetowaBordolińska Martyna 605
Podatki i opłaty Kornobis Monika 606
Podatki i opłatyKowalska Ilona 607
Podatki i opłaty Maciąg Dorota 608
Podatki i opłaty Tutaj Anna 609
Księgowość budżetowa Holisz Małgorzata 611
Księgowość budżetowa Radwan Ewelina 612
Księgowość budżetowa Rogala Aneta 613
Księgowość budżetowaSobczyk Anna 614
 
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 
Zarządzanie Kryzysowe, Ochrona Ludności i Obrona Cywilna Górnikiewicz Anna 270


Godziny otwarcia Urzędu:

Poniedziałek 7.30 – 17.00
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.00
1 i 3 sobota miesiąca tylko USC 7.30 – 14.00


Godziny otwarcia kasy:

Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek8.00 – 12.00
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 12.00

Gminny Portal Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Sędziszowie
https://sedziszow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Sędziszowie
https://bip.sedziszow.pl


Konto bankowe do wpłat: Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie

Dochody – 82 8513 0001 0000 0015 2000 0010
Śmieci – dochody – 48 8513 0001 0000 0015 2000 0040


Zapraszamy do korzystania z Portalu eusług mieszkańca, które jest dostępne online 24/7

https://euslugi.sedziszow.pl/