Siedemdziesiąt dziewięć lat temu, 17 marca 1944 roku gestapowcy rozstrzelali w Piotrkowicach i Chmielniku trzydziestu mieszkańców Sędziszowa, aresztowanych parę dni wcześniej, w nocy z 10/11 marca w odwecie za akcje sabotażowe na węźle kolejowym i inne prowadzone działania przez zakonspirowanych członków AK.

Jak co roku w rocznicę tych wydarzeń, delegacja Gminy Sędziszów w osobach Sekretarz Gminy Małgorzata Muzoł, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Mysiara,  harcerz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie Antoni Chabior oraz Naczelnik Wydziału UM Anna Grzybowska wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Chmielnik Pawłem Wójcikiem, Sekretarzem Gminy Andrzejem Łopacińskim, Prezesem Stowarzyszenia „Dziedzictwo Piotrkowic” Edwardem Rzadkowskim, Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach Jackiem Sobaś i Wicedyrektorem Joanną Kołomańską, nauczycielami, harcerzami szkół podstawowych z Chmielnika i Piotrkowic oddali cześć pomordowanym zapalając znicze i składając wiązanki z biało-czerwonych kwiatów w miejscach straceń upamiętnionych dziś tablicami.

Edward Rzadkowski przybliżył uczestnikom wydarzenia z 17 marca 1944 r., których historia połączyła nasze gminy.

Przy grobie śp. Henryka Poprawskiego ucznia z Szamotuł w intencji poległych w czasie II wojny światowej modlitwę poprowadził Przełożony Zakonu Karmelitów Bosych w Piotrkowicach  O. Grzegorz Irzyk.  

Tradycją naszych wyjazdów jest wspólne spotkanie uczestników w Zespole Placówek Oświatowych w Piotrkowicach.  

Niech pamięć o bohaterach trwa wiecznie.

Anna Grzybowska