Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza zmiany w obsłudze rejestracji Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W związku ze zmianami od dnia 13 grudnia 2021 r. Ministerstwo wprowadza nową wersję wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i zakończenie działalności gospodarczej do CEIDG. Osoby zgłaszające się do urzędu z numerem wniosku wygenerowanego wg starej wersji formularza po 13 grudnia 2021 r. nie odnajdą go w systemie. Wszystkie wnioski CEIDG anonimowe i robocze, niezrealizowane do 10 grudnia 2021 r. do godz. 17:00 zostaną usunięte.

Wnioski anonimowe i robocze wygenerowane wg nowej wersji formularza i składane w systemie od 13 grudnia 2021 r. będą przetwarzane poprawnie.

Wszelkie nowe wzory formularzy wniosków i zaświadczeń CEIDG oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne będą pod adresem: biznes.gov.pl/ceidg

Usługi dla przedsiębiorców: założenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz zmiany, zawieszenia, wznowienia i zakończenia działalności gospodarczej dostępne będą pod adresem: biznes.gov.pl/wniosek-ceidg

Nie zmieni się sposób obsługi wniosków przez urzędników.