Konsultacje społeczne

Konsultacje w sprawie projektu dokumentu pn.: „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Sędziszów do roku 2030”


Statuty jednostek pomocniczych

Konsultacje z mieszkańcami gminy Sędziszów, w sprawie wyrażenia opinii o projektach statutów jednostek pomocniczych gminy