Weź udział w wyborach i pomóż zdobyć dodatkowe środki na rozwój gminy Sędziszów

Korzystając ze swojego prawa wyborczego możemy sprawić, że Gmina otrzyma , w ramach akcji profrekwencyjnych, środki finansowe na rozwój. W przypadku Gminy Sędziszów , mogłyby one być wsparciem, m.in.  w odbudowie basenu, rozwoju ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich , lokalnych klubów sportowych .

Gminy do 20 tysięcy mieszkańców będą uczestniczyły w podanych niżej programach profrekwencyjnych:

  1. konkurs „Bitwa o remizy”, gminy z najwyższą frekwencją otrzymają 1 mln zł na remont remizy lub innego budynku użyteczności publicznej.
  2. Gminy, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają milion złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców.

Oprócz tego na dodatkowe środki mogą liczyć  gminy w których frekwencja przekroczy 60%. Dana gmina otrzyma wtedy:

1. 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych;

2.  250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

Zapraszamy do skorzystania ze zorganizowanego transportu na wybory.