OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) Burmistrz Sędziszowa ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

  1. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Sędziszów

Adres: ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszó

2. Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienia:

Organizator przewiduje dokonać wyboru operatora w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 3 oraz  art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343), w sytuacji, w której nie uda się w takim postępowaniu wyłonić wykonawcy z uwagi na zmiany wartości zamówienia wyłoni operatora w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

1) Rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy na linii o charakterze użyteczności publicznej.

2) Określenie linii komunikacyjnych:

Regularny przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Sędziszów na niżej wymienionej linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej.

Lp.Przebieg linii komunikacyjnej
1.Sędziszów – Przełaj Podlesie przez Białowieżę

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia: 10 luty 2023r.

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: 12 miesięcy

6. Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

1) Biuletyn informacji Publicznej,
2) Tablica informacyjna w budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie,
3) Strona internetowa organizatora

Sędziszów, dnia 07 lipiec 2022r.