Czternasty Festiwal Ludowy im. Stefana Ostrowskiego i Jana Jawora za nami. Odbył się 26 czerwca 2022 roku i tak jak poprzednie gościł na Bazie TKR w Sędziszowie. Zgromadził parotysięczną widownię sympatyków ludowego grania, śpiewania i tańcowania. W roku bieżącym Festiwal był finansowany środkami budżetu gminy i współfinansowany przez LGD Ziemia Jędrzejowska GRYF. Znaczny wkład w jego urządzenie wnieśli sponsorzy, których lista znajduje się na forach społecznościowych w ramach podziękowań.

W godzinach od 13-ej do 21-ej na scenie zaprezentowało się 18 wykonawców. Było różnorodnie, prezentowały się kapele, zespoły pieśni i tańca oraz zespoły śpiewacze KGW. Wystąpiły kapele: Czesława Wojsława z Jędrzejowa, Świętokrzyska z Kielc, Mariusza Stradomskiego z Pawłowic, Małopolanie z Książa Wielkiego, Edwarda Goli z Sędziszowa, Działoszacy z Działoszyc, NIETAKTOWNI z Warzyna, Sewerynki z Rakoszyna, HEŃKA
z Małogoszcza, CH – DK BENC z Chlewic, MIERZAWA z Wrocieryża, Mariusza Kucharskiego z Mierzyna i Wyczyńskiego z Lubczy (reaktywowana po śmierci Stefana) oraz Zespoły Pieśni i Tańca: Leśnianie z Bodzentyna, DK z Małogoszczy i Moskorzewianie z Moskorzewa, zespoły śpiewacze KGW Skorkowianki ze Skorkowa i Cieślaneczki z Cieśli.

W trakcie trwania imprezy uczestnicy złożyli jubileuszowe życzenia dla Pana Edwarda Goli z racji 50 lat jego pracy artystycznej jako muzyka ludowego i nauczyciela młodego pokolenia.

Jak nie trudno się zorientować większość występujących prezentowała muzykę rejonu jędrzejowskiego, mającą swoją indywidualną nutkę, w której słychać twórczość festiwalowych patronów Ostrowskiego i Jawora. W kapelach oraz w zespołach grają i śpiewają ich uczniowie. Wśród fanów muzyki ludowej niektóre osoby filmowały występy lub robiły fotki. Prawie cały czas przed sceną, odbywały się tańce – polkom, walczykom i oberkom nie było końca.

Pszczelarze z Sędziszowa skupieni w Rejonowym Kole Pszczelarzy, które liczy sobie 35 członków i opiekuje się 720 rodzinami pszczelimi częstowali miodami z tegorocznych zbiorów. I tak jakoś na Festiwalu się złożyło, że nikt nie mógł się poczuć głodnym czy spragnionym. Panie z KGW częstowały wszelkim jadłem i napitkiem.

Sporo emocji budził przeprowadzony konkurs pn. „SMAKI SĘDZISZOWA TRADYCJĄ OKRASZONE” Uczestniczyło w nim 14 podmiotów, 12 KGW (Borszowice, Czekaj, Gniewięcin, Klimontów- Klimontówek, Krzcięcice, Marianów, Mierzyn, Mstyczów, Piołunka, Słaboszowice, Szałas, Tarnawa), Stowarzyszenie Osiedla Rynek oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Krzelowa.

Potrawy oceniała Komisja w składzie: przewodniczący komisji – Małgorzata Muzoł (sekretarz gminy), oraz członkowie Adam Mysiara (przew. Rady Miejskiej), Wioletta Zdeb (Prezes „Fundacji z UŚMIECHEM”), Ewa Pociejowska-Gawęda (pracownik SCK), Zbigniew Szczepański (prezes Stowarzyszenia pn. Towarzystwo Promocji Ryb – Pan Karp), Jan Wiśniowski (przedsiębiorca) oraz Magdalena Mędrek (pracownik Urzędu Miejskiego).

W wyniku indywidualnych ocen wszystkich członków komisji (suma punktów), kolejno trzy pierwsze miejsca zajęły:

I miejsce Stow. Osiedla RYNEK, za potrawę „Knedliki z polędwiczką w sosie marchewkowym”. Nagroda pieniężna w kwocie 700,00 zł.

II miejsce KGW Czekaj, za potrawę „Seler pod orzechową pierzynką”. Nagroda pieniężna w wysokości 550,00 zł.

 III miejsce ZS Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Krzelowie za potrawę „Sakiewki z kapustą kiszoną i pieczarkami w sosie grzybowym”. Nagroda w wysokości 450,00 zł.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia po 300,00 zł. Fundatorem nagród był Poseł do PE Adam Jarubas.

Jednocześnie Komisja wybrała trzy najładniej urządzone stoiska. W tej kategorii I miejsce otrzymało KGW Szałas, z nagrodą 300,00 zł, oraz dwa II-ie miejsca dla KGW Mierzyn i KGiGW z Marianowa z kwotami po 200,00 zł. Fundatorką nagród była Radna Rady Powiatu Małgorzata Muzoł.

W trakcie Festiwalu w godz. 14:00 – 18:00, Towarzystwo Promocji Ryb – Pan Karp prowadziło kampanię promocyjną pn. „PAN KARP NA FALI”, w ramach operacji „PROMOCJA KARPIA TRADYCYJNEGO”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” . Jej celem jest prowadzenie regionalnych, krajowych i transnarodowych kampanii promocyjnych – służących podniesieniu poziomu świadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa i akwakultury

Kampania promocyjna „PAN KARP NA FALI” opiera się w głównej mierze na idei podróży karpia po całym świecie. Rozpoczęła się już w ubiegłym roku, z wizytą w 10 miejscowościach. Podobnie będzie w roku bieżącym, gdzie na szlaku podróży znalazł się nasz Sędziszów jako pierwszy, rozpoczynający sezon 2022 roku.

W ramach wydarzenia przewidziano dla uczestników Festiwalu szereg atrakcji jak: degustacja karpia z Karpiowozu, pokazy kulinarne, prelekcje na temat karpia, animacje dla dzieci, promocja książki „Z patelnią dookoła świata” oraz konkursy z nagrodami.

Słowo prowadzące Festiwalu należało do Ewy Kubas-Samociuk i Anny Grzybowskiej.

Festiwal okazał się kolejnym świętem sędziszowskiej wsi. Było miło i serdecznie. Atmosfery nie zburzył żar lejący się z nieba.

EKS

Poniżej zdjęcia z festiwalu.