Uprzejmie informuję, iż Gmina Sędziszów planuje utworzyć Zakład Aktywności Zawodowej w miejscowości Klimontów gmina Sędziszów.

Misją Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ), jest aktywizacja zawodowa oraz rehabilitacja społeczna i lecznicza osób z orzeczonymi  niepełnosprawnościami:

WYMAGANIA:
Podstawowym warunkiem zatrudnienia jest posiadanie aktualnego:

– orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym,

– orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P (choroby psychiczne) lub 01-U (upośledzenie umysłowe)

Rehabilitację zawodową będziemy realizować poprzez prowadzoną działalność wytwórczo-usługową (produkty eko), w której te osoby znajdują zatrudnienie na podstawie umowy, ale także poprzez szereg innych działań np. wsparcie instruktora, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, czy umiejętności zawodowych. Ponadto zatrudnione osoby będą miały możliwość codziennej rehabilitacji oraz doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej i poradnictwa.

W związku z powyższym prosimy o pilny kontakt osoby z orzeczonymi w/w niepełnosprawnościami w celu wstępnej deklaracji podjęcia pracy w ZAZ.

 Prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonej ankiety:

– drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów

lub

 – drogą elektroniczną na adres e- mailowy: um@sedziszow.pl