RPO WŚ 2014-2020


„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Sędziszów” projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” w podziale na zadania:
1. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej w Boleścicach;
2. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzcięcicach;
3. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Przełaju;
4. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej w Słaboszowicach;
5. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej w Zielonkach;
6. Budynek Szkoły Podstawowej w Pawłowicach Filia w Boleścicach.
Projekt przewiduje termomodernizacje w/w budynków wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł ciepła