Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza wszystkich podróżujących komunikacją zbiorową do udziału w badaniu ankietowym dot. preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim. Celem realizowanych działań jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom oczekiwanego poziomu dostępności komunikacyjnej, niezależnie od statusu materialnego i miejsca zamieszkania. Badanie to pozwoli na rozpoznanie aktualnych potrzeb transportowych oraz będzie miało wpływ na poprawę dotychczas  świadczonych usług przewozowych.

Ankieta, do wypełnienia wyłącznie on-line, znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://ankiety.swietokrzyskie.pro/ankieta-preferencji-przewozowych i pozostanie aktywna do 31 grudnia 2021 roku.