Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach uprzejmie informuje, że jest na etapie opracowania koncepcji gazyfikacji m. Sędziszów.

PROSIMY O PODANIE MOCY OBECNYCH KOTŁÓW W OBIEKTACH ORAZ SZACUNKOWE ZUŻYCIE PALIWA W CIĄGU ROKU.

Powyższe dane są niezbędne do analizy technicznej i ekonomicznej gazyfikacji miasta Sędziszowa oraz w kolejnych etapach miejscowości
ościennych.

Ankietę należy przesłać/dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie w terminie do 13 września 2019 roku na Informację (Poziom -1, budynek A), pocztą na adres Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów lub na maila um@sedziszow.pl