Gmina Sędziszów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 pozyskała 370.560,00 zł, a z budżetu dołożono do tego jeszcze 12.039,00 zł. Łącznie w ramach projektu wydano 382.599 zł.

Środki te zostały przeznaczone na wdrożenie portalu e-usług mieszkańca euslugi.sedziszow.pl (zachęcamy do korzystania), rozbudowy systemu dziedzinowego, audytu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Sędziszowie oraz zakup sprzętu komputerowego – serwerów, komputerów, laptopów, UPS’ów, skanerów do Elektronicznego Obiegu Dokumentów i oprogramowania.

W dniu 11 maja 2023 roku miało miejsce przekazanie sprzętu komputerowego dla jednostek podległym Urzędowi Miejskiemu w Sędziszowie przez Burmistrza Sędziszowa Wacława Szarka i Informatyka Urzędu Krzysztofa Malca. Sprzęt odebrali w imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie na kwotę 55.551,82 zł Kierownik Grażyna Błońska, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie na kwotę 35.474,44 zł Dyrektor Krzysztof Chmaruk, Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie na kwotę 28.620,84 zł Dyrektor Jolanta Wiekiera oraz Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Sędziszowie na kwotę 36.036,38 zł Prezes Wiesław Jarzyński.