W dniu 2 stycznia 2024 roku zmarła Alicja Lisowska, długoletnia Skarbnik Gminy Sędziszów.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w Kościele św. Brata Alberta w Sędziszowie 6 stycznia 2024 roku (sobota) o godz. 14:00, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz stary w Sędziszowie.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim.