1. Chętni do udziału w konkursie zgłaszają udział na adres:

    Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20

    z dopiskiem „Konkurs na balkon”.

2. Termin wysyłania zgłoszeń w niżej wymienionych kategoriach:

  • balkon,
  • prywatna posesja,
  • wiejski ogród kwiatowy
  • teren wokół bloku

    upływa 28 czerwca 2024 roku.

    – udział w Konkursie powinien być potwierdzony własnoręcznym podpisem, prosimy podać nr telefonu kontaktowego.

Prosimy również o wykonanie zdjęć roślinom, które mogą nie przetrwać do dnia wizyty Komisji.

3. Kategoria oceniania:

  • kompozycja,
  • ogólna estetyka,
  • kolorystyka.

4. Udział w Konkursie można zgłaszać co 2 lata.

5. Komisja ds. Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego wyłoni zwycięzców w konkursie do 08 lipca 2024 roku.

6. Wyniki konkursu oraz zdjęcia zostaną opublikowane w lokalnej gazecie oraz na stronie internetowej.

7. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani podczas Dożynek Gminnych 25 sierpnia 2024 roku.

                                                                     Komisja Zdrowia
                                                           Ładu i Porządku Publicznego
                                                                        /-/ Bożena Wójcik