Zarządzenie NR BM.120.55.2022 Burmistrza Sędziszowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” z siedzibą w Pawłowicach oraz na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie z siedzibą w Sędziszowie, os. Na Skarpie 8.

Treść zarządzenie TUTAJ>>>