W dniu 7 czerwca 2021 roku Gmina Sędziszów jako „Partner KSOW” podpisała z Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowę nr 12/ROW/2021 na realizację operacji: Organizacja konkursu pn. „Ziemniaczane historie a lokalna tradycja” podczas Festiwalu Ludowego w ramach:

Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Plan operacyjny na lata 2020-2021

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020         

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II

Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację operacji kwota 9.000,00 zł.