Rozstrzygnięcie
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Sędziszowie

/ publikowane na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Sędziszowie i na stronie internetowej Gminy Sędziszów /

Rada Nadzorcza Zakładu Usług Komunalnych Sp. z. o. o. z siedzibą w Sędziszowie, zgodnie z treścią § 10 ust. 2 ,,Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Sędziszowie”, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z. o. o. z siedzibą w Sędziszowie nr RN 2/2024 z dnia 6 lutego 2024r. informuje, iż:

1/ Uchwałą Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z. o. o. z siedzibą w Sędziszowienr RN 14/2024 z dnia 18 czerwca 2024r. postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki działającej pod firmą: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Sędziszowie zostało uznane za zakończone;

2/ Uchwałą Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z. o. o. z siedzibą w Sędziszowienr RN 15/2024 z dnia 18 czerwca 2024r. Pan Rafał Dębicki został z dniem 1 lipca 2024r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki działającej pod firmą: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Sędziszowie w ramach III kadencji Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Zakładu Usług Komunalnych Sp. z. o. o. z siedzibą w Sędziszowie