Uchwałą nr 2/2023 r. Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. zarządzone zostały wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w tym do Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Kielcach.

Wybory wyznaczono na dzień 24 września 2023 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00. 

Koordynowaniem całości spraw w Gminie Sędziszów zajmuje się
Anna Grzybowska, budynek B pok. Nr 27 (piętro I) kontakt telefoniczny: 41 381 11 27 wew. 500; 668 968 512

Więcej informacji w BIP Sędziszów pod linkiem: https://bip.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2551 oraz http://www.sir-kielce.pl/index.php/wybory-do-izb-rolniczych

 Burmistrz Sędziszowa
/-/ Wacław Szarek


Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Sędziszowie informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 4/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. Wojewódzkiej Komisji Wyborczej i Uchwałą Nr 1/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Sędziszowie — skład Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Sędziszowie do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach jest następujący:

1. Anna Grzybowska– Przewodniczący
2. Bożena Grabek– Z-ca Przewodniczącego
3. Katarzyna Siwiec– Sekretarz
4. Małgorzata Makowska– Członek
5. Andrzej Kurek– Członek

Dyżury członków komisji pełnione są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
/-/ Anna Grzybowska


OBWIESZCZENIE

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 11 W SĘDZISZOWIE

INFORMUJE

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 11 w Sędziszowie informuje,
że w dniach od 25 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.
w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 20,
budynek B, I piętro, pokój nr 27:

  • 25.08.2023 r. w godzinach 7.30 – 14.00
  • 28.08.2023 r. w godzinach 7.30 – 17.00
  • 29.08.2023 r. w godzinach 7.30 – 15.30
  • 30.08.2023 r. w godzinach 7.30 – 15.30
  • 31.08.2023 r. w godzinach 7.30 – 15.30

będzie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej zaplanowanych na dzień 24 września 2023 r.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Anna Grzybowska