Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jędrzejowie informuję, że w dniach:  20, 27 maj, 10, 17 czerwiec 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie dyżur pełnić będzie Sylwia Nocoń, pracownik ŚODR Modliszewice – PZDR Jędrzejów. Podczas dyżuru będzie możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków obszarowych, ponadto będzie można skorzystać z fachowego doradztwa w zakresie: 
– nowoczesnych i efektywnych technologii w produkcji rolniczej, 
– zwiększania rentowności produkcji w gospodarstwach, 
– ekologicznych metod produkcji żywności oraz ochrony środowiska, 
– prowadzenia inwestycji w rolnictwie,  unowocześnienia gospodarstw poprzez modernizacje istniejących budynków inwentarskich lub zakup maszyn rolniczych, 
– kredytowania preferencyjnego, opracowywania wniosków i planów przedsięwzięć gospodarczych (do działań z PROW 2014-2020), 
– działalność w zakresie poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów na obszarach wiejskich.

Więcej informacji Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie, PZD Jędrzejów, ul Armii Krajowej 9, p. 318, 320, 321; tel.: (41) 386 12 73,