Dnia 23 maja 2024 roku została uchwalona ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024r. poz. 859), która zakłada wsparcie finansowe dla niektórych gospodarstw domowych.

Świadczenie jednorazowe w postaci bonu energetycznego ma przysługiwać za okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest spełnienie określonych z góry warunków. Bon energetyczny będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, których przeciętne dochody za rok 2023 nie przekroczyły 2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i 1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość bonu energetycznego zależna jest od liczby osób w gospodarstwie domowym. Bony energetyczny będą wypłacane w poniższych wysokościach:

 • 300,00 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 400,00 zł – dla 2-3-osobowego gospodarstwa domowego,
 • 500,00 zł – dla gospodarstwa 4-5-osobowego,
 • 600,00 zł – dla gospodarstwa składającego się z co najmniej z 6 osób.

Wyższe świadczenie z kolei będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, które korzystają ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, które zostało wpisane do CEEB:

 • 600,00 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 800,00 zł – dla 2-3-osobowego gospodarstwa domowego,
 • 1000,00 zł – dla gospodarstwa 4-5-osobowego,
 • 1200,00 zł – dla gospodarstwa składającego się z co najmniej z 6 osób.

Ponadto w przypadku bonu energetycznego będzie obowiązywać zasada tzw. złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie przyznany również po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych nie może być mniejsza niż 20,00 zł.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będą przyjmowane od 1 sierpnia 2024 roku do 30 września 2024 roku.

Na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę gmina  będzie miał 60 dni.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego powinien zawierać informacje, takie jak, m.in. :

 • dane wnioskodawcy i dane członków gospodarstwa domowego,
 • informacje o głównym źródle ogrzewania,
 • numer rachunku płatniczego i dane jego właściciela,
 • inne informacje, które są niezbędne do zweryfikowania i potwierdzenia dochodów osób w gospodarstwie domowym.

Wnioski złożone po terminie tj. po 30.09.2024 roku pozostaną bez rozpatrzenia.

W Gminie Sędziszów zadanie z zakresu wypłaty bonu energetycznego dla gospodarstw domowych realizowane będzie przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie, gdzie należy składać wypełnione wnioski w wersji papierowej lub drogą elektroniczną.

W przypadku osób prowadzących działalność rolniczą i posiadających gospodarstwo rolne zasadne jest, aby wniosek o wypłatę bonu energetycznego składały dopiero we wrześniu 2024 roku, bowiem dopiero w drugiej połowie września 2024 roku będzie ogłoszona wartość przelicznika dotyczącego dochodu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.