Gmina Sędziszów pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu: „Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim” sadzonki drzew i krzewów miododajnych. Krzewy –  budleja dawida, zostały posadzone wokół budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, lipy posadzono w pasie drogi gminnej łączącej Bugaj z Szałasem tzw. „Klony”. Drzewa zostały dodatkowo opalikowane kołkami bambusowymi. Łącznie posadzono 20 szt. budlei dawida i 20 szt. lipy wąskolistnej.

Miejsca nasadzeń zostaną wkrótce oznakowane poprzez zamontowanie tabliczek, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Sędziszów.

Była to kolejna akcja sadzenia drzew miododajnych, w ubiegłych latach lipy sadzono wzdłuż ul. Leśnej i na Oś. Na Skarpie w Sędziszowie.