Zadanie pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sędziszów w roku 2021 zgodnie z „Programem usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sędziszów na lata 2008 – 2032” w kwocie ogólnej 51.106,92 zł zostało dofinansowane umową dotacji Nr 4308/21 z dnia 17 sierpnia 2021 r. z następujących środków:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 25.553,46 zł, tj. – 50,00 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 25.553,46 zł, tj. – 50,00 % kosztów kwalifikowanych zadania.