Z uwagi na zagrożenie epidemiczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Urząd Miejski w Sędziszowie informuje, iż wpłaty za podatek oraz odpady komunalne proponujemy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego lub na poniższy rachunek bankowy

Podatki – Bank Spółdzielczy Sędziszów 82 8513 0001 0000 0015 2000 0010

Odpady komunalne – Bank Spółdzielczy w Sędziszowie  48 8513 0001 0000 0015 2000 0040