KOMUNIKAT z dnia 23.09.2021 r. dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Klimontów Gmina Sędziszów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie po zapoznaniu się wynikami próbki wody pobranej w dniu 20.09.2021 r. z wodociągu sieciowego Klimontów, gm. Sędziszów stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294) pod względem bakteriologicznym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie stwierdza przydatność wody do spożycia.