Wyjaśnienia do informacji przedstawianych w mediach społecznościowych

W odniesieniu do przedstawianych w mediach społecznościowych informacji (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1336469916720110&id=100010713434145), przedkładam następujące wyjaśnienia. Statut Gminy Sędziszów został przyjęty uchwałą Nr XLVII/319/2018 z dnia 26 września 2018 roku oraz opublikowany w Dzienniku…