82 lata temu, dokładnie 1 września 1939 roku, wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, co dało początek II wojnie światowej. Największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii rozpoczął się o godz. 4.45, kiedy to pancernik „Schleswig-Holstein” ostrzelał gdańskie Westerplatte. Na Wieluń i inne polskie miasta spadły bomby zrzucane przez niemieckie samoloty. Miliony ludzi straciło życie w wyniku działań wojennych oraz padło ofiarami represji i bestialskich działań okupantów. Polska poniosła olbrzymie straty w dziedzinie kultury i długofalowe straty materialne oraz gospodarcze.

Gmina Sędziszów oddała hołd pomordowanym.