w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr 480/2 położonej w obr .. Sosnowiec gm. Sędziszów (nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym), polegającej na przebudowie linii 110 kV relacji Sędziszów – Szczekociny – jako trwałe ograniczenie praw rzeczowych na w/w nieruchomości.


w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr 481 położonej w obr.. Sosnowiec gm. Sędziszów (nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym), polegającej na przebudowie linii 110 kV relacji Sędziszów – Szczekociny – jako trwałe ograniczenie praw rzeczowych na w/w nieruchomości