„Wszelka władza społeczności ludzkiej  początek swój bierze w woli narodu”
Konstytucja 3 Maja

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sędziszów, Szanowni Goście

Zbliża się ważny dla każdego Polaka  dzień. Jest nim  231  rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To państwowe święto, przywrócone przez Sejm w 1990 roku, nawiązuje do wydarzeń z roku 1791, kiedy to król Stanisław Poniatowski podpisał pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucję.
„Witaj Maj, Trzeci Maj – dla Polaków błogi raj…” tak śpiewano jak kraj długi  i szeroki. Zapraszam wszystkich Państwa do radosnego świętowania.

Udekorujmy nasze ulice, balkony, domy  biało-czerwonymi flagami. Niech  nasze barwy narodowe będą widoczne nie tylko 3 maja. Pamiętajmy,  że  2 maja to obchodzony od 2004 roku Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  Wczujmy  się w słowa Świętego Jana Pawła II – „Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka jest też wielkim obowiązkiem”.

Msza za Ojczyznę odbędzie się 3 maja o godz. 9.00 w Kościele pw. Św. Brata Alberta. Następnie przejdziemy w uroczystym marszu  pod pomnik Ofiar poległych w II Wojnie Światowej, przy Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie, gdzie złożymy wiązanki kwiatów a ja, po dwuletniej przerwie, skieruję do Państwa kilka słów.

Serdecznie zapraszam.

BĄDŹMY  RAZEM

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek

„Trzeci Maj” – R. Suchodolski

Była wiosna, wiosna wkoło, nadszedł cudny maj,

Pełne pieśni każde sioło, świat się zmienił w raj !

Hej, pamiętam ów dzień chwały – cudny Trzeci Maj !

Naród zgodny, silny, cały, chciał podźwignąć kraj !

„Naród z królem – król z Narodem, równy każdy stan,

Wolni wszyscy – wszyscy społem, kmieć, mieszczanin, pan „

Tak głosiły sławne prawa, chlubny ojców czyn.

Nim Polska zmartwychwstała z upadku i win .

W górę serca! Wstały świty, w Polsce cudny maj !

Blask ozłocił już gór szczyty, wolny polski kraj !

Rozbudziła się w Narodzie wiara w siłę, moc !

Tylko trzeba trwać nam w zgodzie od świtu – po noc !

Niechaj z wieży biją dzwony jak jest wielki kraj.

Niech na wszystkie głoszą strony : „Wiwat Trzeci Maj” !