Burmistrz Sędziszowa zawiadamia społeczeństwo i Strony postępowania o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym na wniosek TAMAX Sp. z o.o., Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do kompostowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów na działkach nr ewid. 83/2, 83/3, 84/8, 84/5, 85/3, 86/3, 86/6 w Borszowicach gm.  Sędziszów powiat jędrzejowski”.

Rozprawa administracyjna online, otwarta dla społeczeństwa, odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 r. o godzinie 1600.