Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓWW KIELCACHzawiadamia właścicieli nieruchomości znajdujących się ma terenie: Gminy Sędziszów, części sołectw: Mstyczów, Podsadek, Jeżów, Klimontów,Klimontówek- pow. jędrzejowskiGminy Wodzisław, części sołectw: Krężoły, Pękosław – pow. jędrzejowski że…