24 grudnia 2021 roku (piątek) Urząd Miejski w Sędziszowie jest NIECZYNNY.

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy wyznaczenie dnia wolnego (24 grudnia) nastąpiło w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 25 grudnia 2021 roku.