W konkursie może wziąć udział każde sołectwo (może być kilka z jednej gminy), które w latach 2010-2021 zrealizowało projekt finansowany ze środków funduszu sołeckiego. WAŻNE jest aby pieniądze przekazane z funduszu sołeckiego oraz suma środków stanowiących wkład własny sołectwa nie były mniejsze niż 40% wartości zgłoszonego przedsięwzięcia.

Zgłoszenia należy przesłać do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin. 

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 17 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrodą główną w konkursie jest statuetka „Sołecka NIKE”, dyplom i czek. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Szczegóły konkursu są umieszczone poniżej oraz na stronie internetowej http://kss.org.pl/v-ogolnopolski-konkurs-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa