Przed dniem Wszystkich Świętych delegacja Gminy Sędziszów – Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek, Przewodniczący Rady Miejskiej Sędziszów Adam Mysiara i Anna Grzybowska Naczelnik Wydziału UM udała się do Chmielnika i Piotrkowic, gdzie wspólnie z władzami Chmielnika Z-cą Burmistrza Małgorzatą Przeździk, Sekretarzem Gminy Andrzejem Łopacińskim, Renatą Kułagowską-Ćwiek, Prezesem Stowarzyszenia Dziedzictwo Piotrkowic Edwardem Rzadkowskim oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach Jackiem Sobaś wraz z delegacją młodzieży z pocztem sztandarowym oddała hołd wszystkim, którzy ponieśli śmierć podczas II wojny światowej składając kwiaty i zapalając znicze w miejscach, gdzie gestapowcy w dniu 17.03.1944 roku rozstrzelali 30-tu mieszkańców Sędziszowa.

Wyjazd do gminy Chmielnik był jednocześnie okazją do odwiedzenia przepięknego Sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej w Piotrkowicach, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza, po którym oprowadził o. Grzegorz Irzyk z Zakonu Karmelitów Bosych.

Wojenne losy mieszkańców Sędziszowa połączyły społeczność naszej gminy ze społecznością Piotrkowic i Chmielnika. Wizytę zakończyło tradycyjnie wspólne spotkanie uczestników w nowym obiekcie Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach.

Takie wyjazdy zawsze służą kształtowaniu postaw patriotycznych.