W środę 20 października br. w Sędziszowie odbyła się radosna uroczystość – Złote Gody par małżeńskich z terenu naszej gminy. W tym roku par było zdecydowanie więcej, gdyż w poprzednim uroczystość nie odbyła się ze względu na pandemię. Po pięćdziesięciu latach Marsz Mendelsona zabrzmiał ponownie dla 53 par, które potwierdziły swój udział. Uroczystość zgromadziła także małżeństwa, które świętowały 60-lecie – 5 par i parę z 65 letnim stażem małżeńskim.

Obchody rozpoczęła Msza Święta w Kościele Św. Brata Alberta, skąd po jej zakończeniu jubilaci udali się do lokalu „Złota Róża” w Sędziszowie, gdzie trwała dalsza uroczystość. 

Szanownym jubilatom zostały wręczone medale „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”. Po odczytaniu postanowienia Prezydenta RP, aktu dekoracji dokonał Burmistrz Wacław Szarek wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Sędziszowie Adamem Mysiarą, listy gratulacyjne wręczyła w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Z-ca Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Iwona Sinkiewicz-Potaczała, oraz Proboszcz Parafii Św. Brata Alberta – Ks. Jan Kopeć. W imieniu Starosty Powiatu Jędrzejowskiego list gratulacyjny odczytał Przewodniczący Rady Powiatu -Marek Mentel. Dopełnieniem aktu dekoracji było przekazanie od samorządu gminy skromnego upominku (komplet ręczników) oraz symbolicznej czerwonej róży.

Był oczywiście wspólny toast i głośne „STO LAT”.

Burmistrz W. Szarek, składając życzenia w imieniu samorządu mówił:

„Dziękuję Wam drodzy jubilaci w imieniu Samorządu Gminy Sędziszów i własnym za całe Wasze dotychczasowe życie, za budowanie Waszych rodzin, troskę i wychowanie dzieci, za budowanie naszej małej ojczyzny jaką jest Gmina Sędziszów, a tym samym budowanie Polski. Od Was trzeba się uczyć i brać przykład. To jest praktyczny i prawdziwy patriotyzm, nie słowami, ale czynami tworzyć lepszą przyszłość dla swoich rodzin i Polski w jednym związku przez tyle lat szanując tradycje, kochając polskość, mimo że żyliście w bardzo trudnych czasach. Życzę Wam dalszych długich lat w zdrowiu, spokoju i szacunku od bliskich i znajomych…”

Uroczystość Złotych Godów została uświetniona przedstawieniem, w które wpleciono życzenia dla jubilatów, w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie.

Po wspólnym obiedzie i słodkim deserze, przyszła pora na tańce. Jubilatów do „pierwszego walca” zaprosił zespół Super Duo, który to zapewnił oprawę muzyczną całej imprezy.

Wczesnym popołudniem jubilaci opuszczali miejsce uroczystości pełni wrażeń i może troszeczkę bardziej szczęśliwi, niż każdego zwyczajnego dnia.

Dla wszystkich jubilatów w dniu ich radosnego święta moc gorących życzeń od Burmistrza Sędziszowa i Radnych Rady Miejskiej:

Niech każdy kolejny dzień Waszego życia opromienia zdrowie, szczęście i radość rodzinna, wszystkiego najlepszego dla Państwa.

Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” otrzymali za ubiegły rok:  

 1.  Adam i Krystyna Błaszczykowie
 2. Leopold i Elżbieta Błaszkiewiczowie,
 3. Józef i Halina Bryzikowie,
 4. Stanisław i Stanisława Burasowie,
 5. Jan i Jadwiga Dłużniakowie,
 6. Eugeniusz i Danuta Gurdzielowie,
 7. Jan i Gabriela Grabowscy,
 8. Józef i Adela Janusowie,
 9. Andrzej i Jadwiga Kowalczykowie
 10. Mieczysław i Maria Krzykałowie,
 11. Zygmunt i Teresa Kudłowie,
 12. Józef i Józefa Kurowscy,
 13. Wincenty i Zdzisława Lato,
 14. Jan i Alicja Lisowscy,
 15. Mieczysław i Wanda Molusowie,
 16. Wiesław i Danuta Nawrotowie,
 17. Wiesław i Gabriela Nowakowie,
 18. Marian i Jadwiga Nowakowie,
 19. Marian i Bogusława Nowosińscy,
 20. Andrzej i Mirosława Ogórkowie,
 21. August i Aleksandra Pardałowie,
 22. Jerzy i Barbara Pisarkowie,
 23. Jerzy i Zofia Radeccy,
 24. Edward i Marianna Samkowie,
 25. Jan i Lidia Stachurkowie,
 26. Eugeniusz i Józefa Stopa,
 27. Stanisław i Grażyna Szczerbowie,
 28. Kazimierz i Jadwiga Tasakowie,
 29. Wiesław i Alicja Trzcińscy,
 30. Adam i Jadwiga Walencikowie,
 31. Jerzy i Irena Wcisłowie,
 32. Witold i Halina Wierzbowiczowie,
 33. Mirosław i Jadwiga Więckowie,
 34. Henryk i Maria Zającowie.

Zaproszone pary z dłuższym stażem małżeńskim, 60-lecie pożycia małżeńskiego:

 1. Mieczysław i Halina Bronkowscy,
 2. Tadeusz i Sabina Gryniowie,
 3. Stefan i Wiesława Janusowie,
 4. Władysław i Krystyna Rokiccy,
 5. Zdzisław i Maria Stępniowie,
 6. Józef i Wiesława Wiekierowie.

Z kolei w tym roku medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznano 39 parom, a byli to:

 1. Aleksander i Mirosława Bugajowie,
 2. Stanisław i Halina Capkowie,
 3. Tadeusz i Zofia Drożdżowscy,
 4. Lesław i Teresa Gajosowie,
 5. Antoni i Barbara Gigielewiczowie,
 6. Alek i Irena Grabowscy,
 7. Józef i Krystyna Grabowscy,
 8. Jerzy i Krystyna Grycowie,
 9. Witold i Bogusława Gumulowie,
 10. Włodzimierz i Grażyna Hyczowie,
 11. Ryszard i Agnieszka Jarosowie,
 12. Władysław i Maria Kapustowie,
 13. Józef  i Ligia Klimkowie,
 14. Jan i Wiesława Kotarscy,
 15. Adam i Teresa Kowalowie,
 16. Zbigniew i Janina Kowalikowie,
 17. Bogusław i Regina Kowalscy,
 18. Ryszard i Krystyna Krzyżykowie,
 19. Dionizy i Jadwiga Kucharczykowie,
 20. Jan i Wiesława Misiek,
 21. Andrzej i Anna Muszyńscy,
 22. Jan i Elżbieta Nidzińscy,
 23. Marian i Elżbieta Olszewscy,
 24. Józef i Janina Osowscy,
 25. Marian i Janina Ozgowie,
 26. Janusz i Elżbieta Pawlikowscy,
 27. Stanisław i Danuta Słomkowie,
 28. Tadeusz i Zofia Sobierajowie,
 29. Stanisław i Krystyna Sochaccy,
 30. Czesław i Krystyna Stachnikowie,
 31. Jerzy i Jadwiga Starzyńscy,
 32. Józef i Jadwiga Szczęśni,
 33. Czesław i Elżbieta Trelowie,
 34. Wiesław i Danuta Walochowie,
 35. Zdzisław i Jadwiga Wierzbiccy,
 36. Andrzej i Krystyna Wojsławowie,
 37. Władysław i Joanna Woronowiczowie,
 38. Bolesław i Elża Wróblowie,
 39. Jan i Halina Zachariaszowie.

Zaproszone pary z dłuższym stażem małżeńskim, 60- lecie pożycia małżeńskiego:

 1. Edward i Janina Maciągowie,
 2. Władysław i Marianna Rokiccy,
 3. Zdzisław i Janina Wieczorkowie,
 4. Władysław i Genowefa Zaczkowscy.

A także para z 65-leciem pożycia małżeńskiego, która wzięła udział w uroczystości, Państwo Jerzy i Jarosława Bronkowscy oraz para z najdłuższym stażem małżeńskim 66-lecie, Państwo Henryk i Iwona Szkliniarzowie, którzy niestety nie mogli być obecni.

Życzymy kolejnych pięknych rocznic i wszystkiego najlepszego.

M.B.