W związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, które będą obowiązywać od soboty 07.11.2020 r. Gmina Sędziszów informuje, iż targowisko miejskie na placu targowym w Sędziszowie nie zaprzestaje działalności ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych obostrzeń dotyczących reżimu sanitarnego oraz ograniczenia zgromadzeń.

Przypominamy o stosowaniu na co dzień zasady DDM (Dezynfekcja, Dystans, Maseczki) dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.