Centrum Zarządzania Kryzysowego

Centrum Zarządzania Kryzysowego

Urząd Miejski w Sędziszowie
Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
pokój numer 12
tel.: (041) 38-11-127 do 131 wewn 270
poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00
od wtorku do czwartku w godz. 7:30 – 15:30
piątek w godz. 7:30 – 14:00
email: czk@sedziszow.pl

Stara wersja strony tutaj: https://archiwum.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-252

Poradniki