Informujmy, że Burmistrz Sędziszowa określił terminy  i harmonogram czynności dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, tj. do.:

  • Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie,
  • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek” (SP1 Sędziszów , SP 2 Sędziszów, SP Pawłowice),
  • klas 1  szkół podstawowych (SP1 Sędziszów, SP 2 Sędziszów, SP Pawłowice),
L.p.Rodzaj  czynnościPostepowanie rekrutacyjnePostepowanie uzupełniające
1.złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkól podstawowych wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnymod 13 lutego 2023r. do 10 marca 2023r.od 24 kwietnia 2023r. do 28 kwietnia 2023r.
2.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych   wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowejod 13 marca 2023r. do 17 marca 2023r.od 1 maja 2023r. do 12 maja 2023r.
3.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych.20 marca 2023r.15 maja 2023r.
4.potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka w formie pisemnego oświadczeniaod 21 marca 2023r. do 30 marca 2023r.od 16 maja 2023r. do 19 maja 2023r.
5.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych31 marca 2023r.5 czerwca 2023r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, określone zostały w uchwale nr III/114/2019 Rady Miejskiej Sędziszów.

W załączeniu  uchwała:

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024  można uzyskać w poszczególnych szkołach i przedszkolu:

– Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie – tel. 413811205

– Szkołą Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie – tel. 413810120

– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie – tel. 413811282

– Szkoła Podstawowa w Pawłowicach – tel. 413811065