Urząd Miejski w Sędziszowie w załączeniu przekazuje informację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2022 r., znak: DEJ.re.763.7.2022 dotyczące ustanowienia 23 września Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej.

Inicjatywa ta związana jest z realizacją Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez Komisję Europejską w dniu 25.03.2021r., w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości społecznej w Unii Europejskiej na temat produkcji ekologicznej.

W planie działania Komisja Europejska przewidziała wprowadzenie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości.

Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnej strategii „od pola do stołu” oraz strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Celem konkursu jest wyróżnienie różnych podmiotów z całego ekologicznego łańcucha wartości, podmiotów, które opracowały innowacyjny, zrównoważony i inspirujący projekt przynoszący rzeczywistą wartość dodaną w dziedzinie produkcji i konsumpcji ekologicznej.

Konkurs obejmuje przydział nagród w kategoriach:

– Najlepszy rolnik ekologiczny,

– Najlepszy region ekologiczny,

– Najlepsze miasto ekologiczne,

– Najlepszy biookręg ekologiczny,

– Najlepsze MŚP ekologiczne,

– Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej,

– Najlepsza restauracja ekologiczna.

Do poszczególnych konkursów mogą zgłaszać się osoby, podmioty lub instytucje działające w ekologicznym łańcuchu dostaw, z ciekawym projektem, który zwiększa przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE, Zgłoszenia mogą nadsyłać tylko osoby prawne lub fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich UE.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać w języku polskim od 25 marca 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. za pośrednictwem odpowiednich formularzy przypisanych do poszczególnych kategorii konkursu. Formularze zgłoszeniowe są dostępne pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_pl#awardceremony